Porządki w Sarbicach

Mało nas było a mimo to udało się zrekonstruować dwie ramy grobowe i ustawić trzy potrzaskane tablice. Czy nagrobki trafiły na swoje pierwotne miejsca? Tego nigdy się nie dowiemy, ponieważ ich zdekompletowane fragmenty jeszcze miesiąc temu tkwiły zakopane w hałdach ziemi. Cięższe prace przy rekonstrukcji zachowanych […]