Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Ratowania Pamięci FRYDHOF  w 2017 roku

 

W styczniu 2017 roku Stowarzyszenie Frydhof uzyskało osobowość prawną. Od samego początku rozpoczęło działalność w terenie, realizując nowe projekty oraz kontynuując te rozpoczęte w latach ubiegłych pod szyldem grup nieformalnych. Poniżej przedstawiamy kalendarium działań:

 • 28 stycznia 2017 roku – rozpoczęliśmy prace porządkowe na cmentarzu w Borowie w Gminie Krzymów. Wycięte zostały wówczas krzewy i częściowo wyzbierane śmieci. Pomagali nam druhowie z OSP Krzymów.
 • 23 marca 2017 roku – włączyliśmy się do prac porządkowych na cmentarzu w Młynach Piekarskich w Gminie Dobra. Tu również usunięte zostały zarośla porastające cmentarz oraz częściowo oczyszczone z ziemi i mchów nagrobki. Była to wspólna akcja naszego Stowarzyszenia, Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Dobrskiej, opiekunki cmentarza – Pani Anny Wronowskiej, lokalnych drużyn OPS i mieszkańców okolicznych wsi.
 • 7 kwietnia 2017 roku prowadzono prace na cmentarzu w Brzezińskich Holendrach w Gminie Krzymów. Przeprowadzono wówczas naprawy nagrobków, oczyszczono z korzeni ceglane sklepienie krypty grobowej i pokryto je tynkiem w celu zabezpieczenia przed działaniem wody i mrozu.
 • 5 maja 2017 roku kontynuowano porządki z Brzezińskich Holendrach. Na grobach posadzono wiosenne kwiaty.
 • 22-23 kwietnia 2017 roku przedstawiciele Stowarzyszenia wzięli udział w porządkowaniu cmentarza w Stolcu pod Szczecinem. Zaprosili nas właściciele pałacu w przygranicznym Stolcu, którzy kupili zabytkowy obiekt łącznie z parkiem i cmentarzem.
 • 13 maja 2017 roku wróciliśmy na teren cmentarza w Borowie. Tym razem poświęciliśmy czas na wydobywanie odkrytych pod ziemią i śmieciami fragmentów nagrobków, ich ustawianie i sklejanie. Tego samego dnia młodzież szkoły w Brzeźnie pracowała na cmentarzu w Brzezińskich Holendrach.
 • 17 maja 2017 roku kontynuowano podnoszenie i naprawianie nagrobków w Borowie. Pomagała nam Pani Danuta Mazur – Przewodnicząca Rady Gminy Krzymów oraz Pan Julian Tomicki – Prezes OSP Krzymów..
 • 20 maja 2017 roku pracowaliśmy w Węglewskich Holendrach w Gminie Golina, gdzie kolejny raz pomagała młodzież z Gimnazjum w Golinie. Tu również wycinane były zarośla oraz naprawiane były nagrobki.
 • 27 maja 2017 roku rozpoczęliśmy prace porządkowe w Michalinowie Trąbczyńskim w Gminie Zagórów. Pomagała nam młodzież z Gimnazjum w Trąbczynie oraz mieszkańcy – w tym Pan Jan Kloc – Radny Rady miejskiej w Zagórowie.
 • 2 czerwca 2017 roku kontynuowaliśmy prace porządkowe w Genowefie w Gminie Krzymów, gdzie pierwsza edycja prac miała miejsce w 2016 roku. Po usunięciu zarośli tu również przyszedł czas na naprawianie zachowanych nagrobków.
 • 10 czerwca 2017 roku powrócono do prac w Michalinowie Trąbczyńskim.
 • 21 czerwca 2017 roku wycinano krzewy i naprawiano nagrobki na cmentarzu w Starych Paprockich Holendrach w Gminie Krzymów, gdzie pierwsze prace miały miejsce w 2016 roku.
 • 28 sierpnia 2017 roku, czyli po wakacyjnej przerwie, rozpoczęliśmy prace na cmentarzu w Sarbicach w gminie Przykona. Na renowację otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Prace rozpoczęto od oczyszczenia terenu z krzewów. Pomoc świadczyli druhowie z OSP Radyczyny.
 • 16 września 2017 roku wróciliśmy do Sarbic aby znów przy udziale OSP Radyczyny i Spółdzielczego Zakładu Usługowego Przykona porządkować teren cmentarza.
 • 24 września 2017 roku przedstawiciele Frydhofu pomagali sprzątać teren cmentarza żydowskiego w Rychwale. Inicjatorami wydarzenia było Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Zagórowskiej, Stowarzyszenie Drugie Pokolenie-Potomkowie Ocalałych z Holokaustu oraz Gmina Żydowska w Poznaniu.
 • 4 października 2017 roku porządkowano wybrane nagrobki na cmentarzu ewangelicko – augsburskim w Koninie.
 • 14 października 2017 roku kontynuowane były prace naprawcze przy nagrobkach w Sarbicach. Przy budowie ogrodzenie i stawianiu tablicy pracowano także w mniejszych grupach popołudniami w październiku.
 • 23 października 2017 roku ponownie pracowaliśmy w Brzezińskich Holendrach gdzie wraz z uczniami SP Brzeźno i druhami OSP Brzeźno wycinaliśmy odrastające bzy i akacje.
 • 26 października 2017 roku porządkowano cmentarz w Kiejszach (gmina Babiak), którym od 2016 opiekują się druhowie z ZHP Koło
 • 25 listopada 2017 roku odbyło się na cmentarzu w Sarbicach nabożeństwo poprowadzone przez księdza Waldemara Wunsza z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej z siedziba w Koninie.
 • 26 listopada 2017 roku kontynuowane były prace porządkowe na cmentarzu żydowskim w Rychwale
 • 11 listopada 2017 roku powróciliśmy na cmentarz w Węglewskich Holendrach.
 • 9 grudnia 2017 roku kontynuowane były prace w Węglewskich Holendrach – głównie przy usuwaniu wyciętych w ubiegłych latach gałęzi.

Oprócz udziału w pracach porządkowych na cmentarzach, członkowie Frydhofu brali udział w akcjach edukacyjnych, w seminariach naukowych i konferencjach.

 • W dniach 1-3 kwietnia 2017 roku Urszula Karolczak – Prezes Zarządu brała udział w szkoleniu z zakresu prowadzenia archiwum społecznego, zorganizowanym w Warszawie przez Fundację „Ośrodek KARTA”.
 • W dniu 11 marca 2017 roku kilkuosobowa delegacja brała udział w konferencji „Cmentarze – milczący świadkowie historii. Cmentarze ewangelickie woj. łódzkiego: historia, inwentaryzacja, renowacja”, która odbyła się w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Przedstawiciele Frydhofu przedstawili referaty na temat działalności Stowarzyszenia. Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń, dobrych praktyk.
 • Z uczniami I Liceum w Koninie spotkał się 2 czerwca 2017 roku Damian Kruczkowski – Wiceprezes Frydhofu.
 • 8 czerwca 2017 roku przedstawiciele Stowarzyszenia wzięli udział w uroczystościach odsłonięcia tablicy upamiętniającej synagogę w Zagórowie.
 • Byliśmy także na Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie (9 września 2017 roku) gdzie prezentowaliśmy nasze Stowarzyszenie.
 • Z kolei 7 października 2017 roku uczestniczyliśmy w podsumowaniu projektu „Ocalić od zapomnienia” prowadzonego przez Fundację Anna w Gostkowie pod Wałbrzychem. W trakcie pobytu w Gostkowie pomagano także w renowacji nagrobków.
 • 9 listopada 2017 roku członkowie naszego Stowarzyszenia opowiadali o działalności Frydhofu w Domu Spotkań w Poznaniu.
 • Frydhof był też współorganizatorem spotkania z dr Łucją Pawlicką-Nowak na temat wspomnień z konińskiego obozu pracy „Zwój Domu Niewoli”. Spotkanie odbyło się 15 grudnia 2017 roku w Sali Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie.

W minionym roku członkowie Frydhofu odwiedzili wiele cmentarzy wyznaniowych w Wielkopolsce, prowadzili rozmowy i wymieniali listy z innymi stowarzyszeniami czy fundacjami działającymi na rzecz ratowania zabytkowych cmentarzy.

Bardzo dziękujemy przyjaciołom, sympatykom, osobom wspierającym nas w jakiejkolwiek formie, stowarzyszeniom, fundacjom, przedstawicielom lokalnych samorządów – wszystkim ludziom dobrej woli, których nie sposób wymienić tu z imienia i nazwiska, a którzy przyczynili się do realizacji naszych statutowych założeń.

Dziękujemy również darczyńcom, którzy wsparli nas w ubiegłych roku darowiznami finansowymi. Dzięki Wam zakupiliśmy niezbędny sprzęt, narzędzia i materiały.

Stowarzyszenie Frydhof

 

 

Dodaj komentarz