Sprawozdanie w obrazach

Zestawione poniżej zdjęcia obrazują ile pracy wymagają nieczynne i zapomniane cmentarze, aby zaistniały na nowo w świadomości współczesnych mieszkańców wsi i odzyskały szacunek należny miejscom wiecznego spoczynku zmarłych, bez względu na ich wyznanie czy narodowość. W galerii prezentujemy tylko kilka cmentarzy na których pracował Frydhof wraz z innymi organizacjami, stowarzyszeniami, młodzieżą szkolną i z tymi mieszkańcami, którzy chcieli wspólnie z nami zatroszczyć się o materialne ślady historii przeszłych pokoleń. Lipie Góry, Kiejsze, Sarbice, Stare Paprockie Holendry, Genowefa, Michalinów Trąbczyński, Węglewskie Holendry, Brzezińskie Holendry i Borowo – cmentarz w każdej z tych wsi ukazany jest w stanie sprzed rozpoczęcia prac ratunkowych i w stanie na 2017 rok. Oprócz nich są oczywiście cmentarze, w przypadku których potrzebne są kolejne akcje porządkowe. Są również takie, gdzie pomimo naszych prób nie zdołaliśmy zaangażować lokalnej społeczności i niewiele udało się zrobić. Warto jednak pokazać dobre przykłady. Również po to, abyśmy sami nie zatracili wiary w sens naszego działania.