Walczymy o pamięć Klary z Morzysławia

W styczniu 2019 roku Stowarzyszenie FRYDHOF podjęło kolejne działanie. Tym razem odpowiadając na apel 91-letniej pani Wandy Andrzejewskiej z Konina. Pani Wanda zwróciła się o pomoc w ratowaniu zaniedbanego i zapomnianego grobu, w którym spoczywa jedna z zasłużonych dla Konina, a w szczególności dla dzielnicy Morzysław, osób.

Klara Podgajecka, właścicielka dóbr Morzysław, niegdyś autonomicznego folwarku,
ziemiańskiego dominium, urodziła się w Berlinie, w roku 1841, jako córka Jana i Emilii małżonków Ebel. Była dobrodziejką obecnie konińskiej parafii pw. św. Wojciecha, jak również właścicielką terenów, na których powstała pierwsza odkrywka węgla brunatnego w Koninie. Do dziś wspominana jest przez najstarszych mieszkańców dzielnicy z wdzięcznością, jako zasłużona dla miejscowej społeczności. I jako takiej, w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, Społeczny Komitet przy Stowarzyszeniu FRYDHOF, chciałby oddać cześć wspominając ją i upamiętniając godnym nagrobkiem, którego niestety nigdy się nie doczekała, choć grób zachował się na miejscowym cmentarzu. Klara była żoną Sylwestra Podgajeckiego i powinowatą Mikołaja Podgajeckiego, któremu w czasie II wojny światowej Niemcy odebrali grunty, aby rozbudować odkrywkę węgla. Klara z Eblów Podgajecka zmarła w Morzysławiu 28 maja 1931 roku w wieku 90 lat.


Grób, jako nieopłacony podlegał likwidacji, stąd prośba pani Wandy o jego ratowanie.
Grobem tym zajmował się jej ojciec, potem matka, później ona sama do chwili, kiedy stan zdrowia i wiek uniemożliwiły opiekę. Skromna emerytura pani Wandy nie pozwalała też na opłatę „abonamentu” na kolejnych 20 lat. Ogłoszona przez FRYDHOF fejsbukowa zbiórka w ciągu 4 dni zaowocowała wymaganą kwotą, dzięki której można było wykupić grób Klary i tym samym ocalić go przed likwidacją. Następnym krokiem jest zbiórka na nagrobek pani Klary.

Potwierdzenie opłaty cmentarnej za dzierżawę miejsca pochówku Klary Podgajeckiej
Gróg Klary Podgajeckiej