O NAS

 

Stowarzyszenie nosi nazwę Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Ratowania Pamięci FRYDHOF. Słowo „frydhof” to spolszczona wersja niemieckiego słowa „friedhof” oznaczającego cmentarz, którą można spotkać w gwarach kilku regionów Polski. Nazwa ta określa cel naszych działań i nawiązuje do historycznej wielokulturowości naszego regionu i kraju.
Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Konin w województwie wielkopolskim.
Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
Stowarzyszenie zrzesza osoby zaangażowane w ochronę zabytków i dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem terenów Wielkopolski wschodniej. Stowarzyszenie zrzesza osoby dla których historia lokalna, wielokulturowość i jej dziedzictwo, a szczególnie obszary sacrum, w tym cmentarze, historyczna architektura, zbiory archiwalne są przedmiotem szczególnej troski oraz działalności naukowej, badawczej, artystycznej i społecznej.
Na stronie informować będziemy o działaniach podejmowanych przez FRYDHOF.

Zapraszamy wszystkich do kontaktu z nami i do współpracy.

 

Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Ratowania Pamięci FRYDHOF
ul. Jarosława Dąbrowskiego 1, 62-510 Konin
KRS 0000657849
NIP 6653005454
REGON 366330722
BNP Paribas Bank Polski Spółka Akcyjna
81 1600 1462 1824 4178 9000 0001