O nas

Stowarzyszenie F R Y D H O F

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ RATOWANIA PAMIĘCI FRYDHOF

ul. Jarosława Dąbrowskiego 1, 62-500 Konin

NIP 6653005454

Regon 366330722

KRS 0000657849

BNP Paribas Bank Polska S.A. 81 1600 1462 1824 4178 9000 0001

Stowarzyszenie nosi nazwę Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Ratowania Pamięci FRYDHOF. Słowo „frydhof” to spolszczona wersja niemieckiego słowa „friedhof” oznaczającego cmentarz, którą można spotkać w gwarach kilku regionów Polski. Nazwa ta określa cel naszych działań i nawiązuje do historycznej wielokulturowości naszego regionu i kraju. Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Konin w województwie wielkopolskim. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Stowarzyszenie zrzesza osoby zaangażowane w ochronę zabytków i dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem terenów Wielkopolski wschodniej. Stowarzyszenie zrzesza osoby dla których historia lokalna, wielokulturowość i jej dziedzictwo, a szczególnie obszary sacrum, w tym cmentarze, historyczna architektura, zbiory archiwalne są przedmiotem szczególnej troski oraz działalności naukowej, badawczej, artystycznej i społecznej. Na stronie informować będziemy o działaniach podejmowanych przez FRYDHOF. Zapraszamy wszystkich do kontaktu z nami i do współpracy.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

DO GÓRY